• +48 (94) 312-38-01
  • info@polanafruit.pl

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy

Zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), w związku z naszą współpracą, szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe, poniżej przedstawiam informacje, które pomogą Ci to ustalić.

1.Administratorem Twoich danych osobowych jest Polana Sp. z o.o.

 

2.Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Twojej szczególnej sytuacji. Masz również prawo do żądania od Nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, a także do ich przenoszenia.

 

3.Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

4.Twoje dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowego rozpatrzenia Twojej kandydatury oraz sprawnego przeprowadzenia procesu rekrutacji.

 

5.Podstawą prawna przetwarzania Twoich danych jest wyrażona przez Ciebie w tym celu zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jak również konieczność ich przetwarzania celem ewentualnego zawarcia umowy o pracę/zlecenia, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 

6.Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia Twojej kandydatury oraz przeprowadzenia procesu rekrutacji.

 

7.Odbiorcą Twoich danych osobowych będą nasi pracownicy, którzy będą bezpośrednio odpowiedzialni za proces rekrutacji.

 

8.Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautoamtyzowany, ponieważ będziemy w pewnym stopniu je przetwarzać na zasobach komputerowych. Jednakże w ramach przetwarzania danych nie stosujemy metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.

 

9.Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednak jest ono konieczne dla realizacji procesu rekrutacji.

 

10.Obecnie nie zamierzamy przekazywać Twoich danych do państw trzecich.