• +48 (94) 312-38-01
  • info@polanafruit.pl

Ochoża

Pierwsza z naszych plantacji zlokalizowana jest na północny wschód od Lublina (ok. 65 km).

POLANA Sp. z o.o. w Ochoży to plantacja istniejąca od 1998 r. Jest to zarazem największa na świecie plantacja borówki organicznej. Posiada ona 226 ha gruntów rolnych, z czego w chwili obecnej około 100 ha gruntów z plonującymi krzewami borówki amerykańskiej, około 22 ha to krzewy posadzone w latach 2002-2003, 10 ha w 2005, oraz reszta sukcesywnie dosadzana w następnych latach.

Obecnie nasadzenia obejmują 110ha.

W związku z wymogami, jakie stawia przed nami rynek europejski, wybudowaliśmy bezpośrednio przy niej nowoczesną sortownię i chłodnię, chcąc w ten sposób spełnić postawione nam standardy. Sortownia posiada certyfikat BRC.

Taki system pracy umożliwia nam sortowanie, pakowanie i przechowywanie owoców na najwyższym poziomie.

 

 

Posiadany certyfikaty: