• +48 (94) 312-38-01
  • info@polanafruit.pl

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), w związku z naszą współpracą, szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe, poniżej przedstawiam informacje, które pomogą Ci to ustalić.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Polana Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: Żelimucha 28, 78-200 Białogard.

 

Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Twojej szczególnej sytuacji. Masz również prawo do żądania od Nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, a także do ich przenoszenia.

 

Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Szczegółowo opisane zasady Polityki Ochrony Danych w Spółce Polana Sp. z o.o. :

– Polityka Ochrony Danych.

 

Szczegóły Dotyczące Klauzul Przetwarzania Danych Osobowych w Odpowiednich Przypadkach:

– Klauzula Informacyjna Dla Kandydata Do Pracy.

– Klauzula Informacyjna Dla Pracownika Zatrudnionego Na Umowę o Pracę.

– Klauzula Informacyjna Dla Kontrahentów (Umowa Zlecenie/O Dzieło).

– Klauzula Informacyjna Dla Klientów oraz Współpracowników Handlowych.

– Klauzula Informacyjna Dla Współpracowników Prowadzących Jednoosobową Działalność Gospodarczą.

– Podstawy Prawne Zezwalające Na Przetwarzanie Danych Osobowych.

 

Polityka Prywatności dotycząca plików cookie (ciasteczka).